Category Archives: Canfield – Aladinov Faktor

Žiadajte s humorom

Hlavný nakupujúci jednej prosperujúcej firmy bol obzvlášť neprístupný pre obchodných zástupcov. Nikto mu nemohol telefonovať. Telefonoval on. Niekoľko krát sa stalo, že obchodní zástupcovia, ktorí sa dostali do jeho
kancelárie, boli vyhodení.
read more »

Pohodlnosť

Ak sú všetky myšlienky a rady v knihách tak dobré, prečo sa tak málo ľudí naozaj zmení?
Prečo sa bránime tomu, čo by nás oslobodilo? Je to preto, že sme závislí na návyku. Sme zvyknutí správať sa určitým spôsobom, aj keď to nieje príliš
účinné. Urobte následujúci experiment.
read more »

Odmietnutie je len ilúzia

Pamätajte si, že odmietnutie je len ilúzia. Ak požiadam Janet, aby so mnou išla na večeru, a ona moje pozvanie odmietne, nič sa nezmení,lebo predtým, než som ju požiadal, nemal som ísť s kým na večeru, a teraz keď som ju požiadal, stále nemám s kým ísť na večeru.
Nič som teda nestratil. Niesom na tom o nič horšie. Všetko je pri starom.
Keď podám prihlášku na Harvard a nedostanem sa tam, nič sa nezmení, lebo som tam nebol pred podaním prihlášky a niesom tam po podaní prihlášky. Niesom na tom o nič horšie. Všetko je pri starom. Viem, že sa s tým môžem vyrovnať, lebo je to moja súčastná realita.
read more »

Prieskum

Ľudia vám pomôžu, pokiaľ ich o to požiadate.

Tento fakt vyplýva z dvoch prieskumov, ktoré urobil psycholog Thomas Moriarity a ich
výsledky boli uverejnené v časopise Journal of Personality and Social Psychology.
read more »

Hlavnou obavou, ktorá nám bráni žiadať o to, čo chceme, je strach z odmietnutia.

Muž v baru: Čo by som vá musel dať za malý bozk?
Žena: Chloroform

O škole

V škole to bolo divné.

Sedel v hranatej, hnedej lavici, ako boli všetky ostatné hranaté, hnedé lavice a napadlo ho, že by mali byť červené.

A jeho miestnosť bolo štvorhranná, hnedá miestnosť ako všetky ostatné miestnosti. A bola tesná a uzatvorená. A dusná.
Neznášal, že sa učiteľka na neho stále pozerá, ako drží pero alebo
kriedu stuhnutou rukou a s nohami pevne rozkročenými na dlážke.
read more »

Nevedomosť

Jeden starý príbeh hovorí o zlodejovi, ktorý ukradol nádherný plášť.
Plášť bol z najjemnejšej látky a mal strieborné a zlaté gombíky. Keď zlodej
plášť predal jednému obchodníkovi na trhu a vrátil sa k svojím priateľom,
tí sa ho pýtali, koľko za neho dostal.
„Sto strieborných, “ odpovedal zlodej.
„To chceš naozaj povedať, že si za ten nádherný plášť dostal
iba sto strieborných?“ pýtali sa ho.
“ Je snad neaké väčšie číslo než sto? “ opýtal sa zlodej.
read more »