Category Archives: Coelho – Brida

Opravár

-Všimni si toho opravára, – povedala Wicca, keď cez veľký výklad cukrárne pozorovali opravárenskú dielňu. Stál pred naštartovaným motorom a nehybne ho sledoval.
– Nedotýka sa ničoho, iba sleduje. Svojmu povolaniu sa venuje roky a vie, že auto s ním hovorí zvláštnym jazykom. Teraz nepoužíva rozum – ale najmä svoje vnímanie.
Opravár sa zrazu sklonil nad časť motora a začal pracovať.
read more »

Považovať sa za horšieho od ostatných je jeden z najhrubšich prejavov pýchy, pretože to znamená odlíšiť sa od iných tým najdeštruktívnejším spôsobom.
(z knihy Brida)

Celý vesmír je v pohybe

Wicca sa jej spýtala, či nosí všetky šaty, čo má v šatníku.
– Jasné, že nie, – znela odpoveď.
– Odteraz nos všetko oblečenie, ktoré máš v skrini.
Bride sa zdalo, že dobre nerozumela.
read more »

Keď niekto nájde svoju cestu, nesmie sa báť. Musí mať dostatok odvahy aj na to, aby urobil chybný krok. Sklamania, porážky, malomyseľnosť, to všetko sú nástroje, ktoré používa Boh, aby nám ukázal svoju cestu.
(z knihy- Brida)

Aká je voda?

Bola s otcom na pláži a on ju požiadal, aby zistila, či je voda dosť teplá. Mala päť rokov a potešilo ju, že môže byť niečím užitočná. podišla k vode a namočila si chodidlá.
– Namočila som si do nej nohy, je strašne studená, – povedala otcovi.
Otec ju vzal do náručia, odniesol k vode a bez upozornenia ju hodil do vody. Najskôr sa preľakla, ale potom sa jej hra zapáčila.
read more »