Category Archives: Hansen – Milionárom za minútu

Žite život nad čiarou

Vždy, keď sa niečo neuberá tak, ako očakávame, máme tendenciu obviňovať z toho
niekoho iného. Keď tak činíme, strácame obrovskú príležitosť niečo sa naučiť.
read more »

„Ja som“

Dnes som.
Som dosť pohotový.
Dosť rozumný.
Dosť šikovný.
Dosť vynaliezavý.
Dosť schopný.
Dosť sebaistý.
read more »