Nevedomosť

Jeden starý príbeh hovorí o zlodejovi, ktorý ukradol nádherný plášť.
Plášť bol z najjemnejšej látky a mal strieborné a zlaté gombíky. Keď zlodej
plášť predal jednému obchodníkovi na trhu a vrátil sa k svojím priateľom,
tí sa ho pýtali, koľko za neho dostal.
„Sto strieborných, “ odpovedal zlodej.
„To chceš naozaj povedať, že si za ten nádherný plášť dostal
iba sto strieborných?“ pýtali sa ho.
“ Je snad neaké väčšie číslo než sto? “ opýtal sa zlodej.

Ak ste zvyknutí dostávať k jedlu len kus chleba, neuvedomíte si, že môžete požiadať o tanier špagiet
Nikdy ste tanier špagiet nevideli. Ani neviete, že niečo také existuje. Takže požiadať o to presahuje hranice vašej
reality. Raz vám však niekto ukáže alebo budete o ňom čítať alebo o ňom budete počuť, takže prestane pre vás byť
fantáziou a stane sa skutočnosťou a vy si poviete: „Ja chcem špagety.“

Väčšina z nás nevie, o čo žiadať. Buď nevieme, čo je nám dostupné, pretože
sme sa s tým nikdy nestretli, alebo sme tak neurotickí, že si už neuvedomujeme
svoje skutočné potreby.
Niektorí z nás sú tak otupení, že si neuvedomujú ani svoje prirodzené túžby a želania.

Aladinov faktor – Jack Canfield, Mark Victor Hansen