Prieskum

Ľudia vám pomôžu, pokiaľ ich o to požiadate.

Tento fakt vyplýva z dvoch prieskumov, ktoré urobil psycholog Thomas Moriarity a ich
výsledky boli uverejnené v časopise Journal of Personality and Social Psychology.

Mladá žena vstúpila do kafetérie v New Yorku, položila svoj kufor k stolu, kde už jedol nejaký zákazník, a
odišla si objednať jedlo.
Zatiaľ čo bola preč, prišiel k stolu mladý muž, zobral kufor a odišiel s ním.
Len v jednom z ôsmich takýchto opakovaných pokusov sa zákazník pokúsil mladého muža zadržať.
Keď táto mladá žena prišla znovu do kafetérie, položila svoj kufor k stolu , kde už niekto sedel, ale
tento krát ho poprosila, aby na kufor dával pozor, zatiaľ čo ona si pôjde objednať jedlo, zákazník vždy zadržal mladého muža, keď sa s kufrom snažil odísť.

Inokedy zas táto žena prišla na pláž, rozprestrela na zem uterák, položila na neho rádio a išla preč, buď
nikomu nič nepovedala, alebo požiadala niekoho nablízku, aby dával pozor na jej veci. Moriarity zaznamenal rovnaké
výsledky. Na oboch miestach sa takmer všetci, ktorých mladá žena poprosila, aby dávali pozor na jej veci, pokúsili zadržať
„zlodeja“, ale z tých ktorých nepožiadala, sa o to pokúsilo len pár – jeden z ôsmich v kafetérii a jeden z piatich
na pláži.
Pryor Report, Február 1992

Aladinov Faktor -Jack Canfield, Mark Victor Hansen