Celý vesmír je v pohybe

Wicca sa jej spýtala, či nosí všetky šaty, čo má v šatníku.
– Jasné, že nie, – znela odpoveď.
– Odteraz nos všetko oblečenie, ktoré máš v skrini.
Bride sa zdalo, že dobre nerozumela.
read more »

Na zamyslenie

Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu.
Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Vždy
dostávala to najlepšie.
read more »

Zrodil sa človek. Čo je nádhernejšie? Čo je viac?

Na úvod – Biele Svetlo

Príbehmi, ktoré sú napísané podľa skutočnosti, chcem len trošku poodkryť oponu tým, ktorí nemajú to šťastie stretnúť sa s inými svetmi.
Šťastie?
Dnes si už myslím, že áno, ale nebolo to vždy tak. Boli doby, keď som si myslela, že mám halucinácie a veľmi som trpela. Za veľa som vďačná svojmu partnerovi, pretože mi veril a poradil mi, aby som sa v tejto oblasti trochu vzdelávala. Možno túto knihu píšem tak trochu zo sebectva alebo strachu, pretože väčšina tých, ktorých som videla na druhej strane, viac ľutovala to, čo neurobili a mohli urobiť, než to, kde urobili chybu.
Ak mám týmito príbehmi niekomu pomôcť a uľahčiť mu život, či lepšie sa rozhodnúť urobím to. Ani ja nechcem neskôr ľutovať, že som nepomohla.
read more »

Vonku a vnútri

Starý otec sa sklonil k päťročnému vnúčikovi a pobozkal ho na dobrú noc. Dieťa si hneď utrelo tvár.
„Prečo to robíš, miláčik?“ pýtala sa ho mama.
„Keď ťa niekto pobozká, netreba si bozk zotierať.“
„Mamina,“ vysvetľovalo dieťa, „ja si bozk nezotieram, ale vtieram dovnútra.“
read more »

Mysli na všetkých, ktorí ťa majú radi…

Raz jedna mladá žena dostala kyticu nádherných ruží s lístkom, na ktorom bolo napísané: „Od osoby, ktorá ti chce dobre, ktorá ťa má rada.“ Bez podpisu.
Bola slobodná. V myšlienkach prebehla mužmi s ktorými sa stretla vo svojom živote: staré vyhasnuté plamene, nové známosti. Bola to azda mama, otec? Nejaký kolega zo zamestnania?
Mysľou jej rýchlo preletel celý ten zoznam.
Nakoniec zatelefonovala priateľke, aby jej pomohla rozriešiť tajomstvo.
Priateľkina veta ju priviedla na myšlienku.
read more »

Keď niekto nájde svoju cestu, nesmie sa báť. Musí mať dostatok odvahy aj na to, aby urobil chybný krok. Sklamania, porážky, malomyseľnosť, to všetko sú nástroje, ktoré používa Boh, aby nám ukázal svoju cestu.
(z knihy- Brida)

Aká je voda?

Bola s otcom na pláži a on ju požiadal, aby zistila, či je voda dosť teplá. Mala päť rokov a potešilo ju, že môže byť niečím užitočná. podišla k vode a namočila si chodidlá.
– Namočila som si do nej nohy, je strašne studená, – povedala otcovi.
Otec ju vzal do náručia, odniesol k vode a bez upozornenia ju hodil do vody. Najskôr sa preľakla, ale potom sa jej hra zapáčila.
read more »

Čo by si chcel?

Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami mesta, kde bolo plno obchodov. Niesol tašku plnú balíčkov a zafučal obrátený k dieťaťu:“Kúpil som ti červenú teplákovú súpravu, kúpil som ti robota, ktorý sa dá všelijako meniť, kúpil som ti obálku s obrázkami slávnych futbalistov… Čo som ti mal ešte vziať?“
„Vezmi ma za ruku,“ povedalo dieťa.

read more »

Mali by sme na to pamätať všetci. Ľudia sú viac ako veci…