Na zamyslenie

Bol raz jeden kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu.
Obliekal ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Vždy
dostávala to najlepšie.

Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi,
hoci sa bál, že ho jedného dňa opustí a uprednostní niekoho iného.
Rád mal aj svoju druhú ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy
k nemu bola milá, pozorná, trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej
zveril a ona bola jeho oporou v ťažkých chvíľach.

Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k zveľadeniu
kráľovho bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol,
hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku.

Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že
na zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal o svojom živote a keďže na druhej
strane nechcel byť sám, rozhodol sa, že so sebou zoberie aj svoje ženy.
Mám štyri ženy, rozmýšľal, keď zomriem, určite nebudem sám. No potreboval,
aby ženy s jeho plánom súhlasili.

Zavolal svoju štvrtú ženu a povedal jej: „Teba som miloval najviac zo
všetkých. Obliekal som ťa do najkrajších šiat a staral sa o teba celý
život. Teraz odchádzam. Chceš ísť so mnou?“ Žena odvrkla: „Nikdy! Čo ti to
zišlo na um?“ Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky odišla. Jej odpoveď sa
ako ostrý nôž zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej.

Pozval svoju tretiu ženu a povedal jej: „Miloval som ťa celý život. Teraz
zomieram, chceš ísť so mnou?“ Ale aj ona ho odbila: „Nechcem! Život je
príliš krásny. Keď zomrieš znovu sa vydám.“ Kráľovo srdce sa zachvelo, ale
všetko ešte nebolo stratené, veď mal aj druhú ženu, ktorá vždy bola pri
ňom, keď potreboval pomoc a útechu. Povedal jej: „Keď som potreboval pomoc,
zakaždým som sa obrátil na teba a ty si v ťažkých chvíľach vždy stála pri
mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?“ No ani ona nevyplnila jeho
želanie. „Ľutujem,“ povedala, „ale tentoraz ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo
pre teba môžem urobiť, je to, že ťa pochovám.“

Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v ňom vyvolalo sklamanie. No skôr ako
vydýchol, začul hlas: „Ja ťa budem nasledovať všade, kamkoľvek pôjdeš.“
Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju prvú ženu. Bola
veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu nestaral. Kráľ s
ľútosťou a plačom povedal: „Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa,
pretože ty jediná si mi dala šancu.“
Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky.
Štvrtá žena je naše telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci sme sa oň
toľko starali a skrášľovali ho.

Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie a
materiálne hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným.
Druhá žena je naša rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek
dlho, môžu pre nás urobiť len to, že nás odprevadia do hrobu.
Prvá žena je naša duša, ktorá je často zanedbaná pre posadnutosť za
bohatstvom, výhody a slávu tohto sveta. jedine duša nám bude robiť
spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to
bude odchod do radosti, či do večného zatratenia.