Na úvod – Biele Svetlo

Príbehmi, ktoré sú napísané podľa skutočnosti, chcem len trošku poodkryť oponu tým, ktorí nemajú to šťastie stretnúť sa s inými svetmi.
Šťastie?
Dnes si už myslím, že áno, ale nebolo to vždy tak. Boli doby, keď som si myslela, že mám halucinácie a veľmi som trpela. Za veľa som vďačná svojmu partnerovi, pretože mi veril a poradil mi, aby som sa v tejto oblasti trochu vzdelávala. Možno túto knihu píšem tak trochu zo sebectva alebo strachu, pretože väčšina tých, ktorých som videla na druhej strane, viac ľutovala to, čo neurobili a mohli urobiť, než to, kde urobili chybu.
Ak mám týmito príbehmi niekomu pomôcť a uľahčiť mu život, či lepšie sa rozhodnúť urobím to. Ani ja nechcem neskôr ľutovať, že som nepomohla.

Uvedené príbehy sa odohrávajú na severnom Slovensku po roku 2001.
Snažila som sa vyberať ich tak, aby bol každý trochu iný. Zmenila som mená osôb, aby som chránila priamych aktérov, ktorí sa určite v príbehoch spoznajú. A to, komu budú chcieť povedať o tom, že tento príbeh je o nich, sa rozhodnú sami.
Neuvádzam ani názvy dedín, pretože sa mohli stať kdekoľvek. Tiež verím, že týchto pár príbehov nás prinúti aj nad inými než len materiálnymi hodnotami. Mohli by zaujímať aj tých, ktorí tiež niekedy opustia tento svet. A keď si už nebudú môcť obliecť telo, na ktoré boli zvyknutí, spomenú si možno na tieto príbehy.
Možno im pomôžu pochopiť, že práve zomreli, a ľahšie prejdú na inú rovinu bytia bez toho, aby úporne lipli na svojich blízkych, či iných živých ľuďoch, predmetoch alebo situáciách, prežitých na zemi, v tele z mäsa a kostí. Uvedomia si, že majú ísť za Svetlom, alebo nasledovať bytosti, ktoré ich do Svetla budú chcieť odprevadiť.
Budú tiež vedieť, že ak to bude potrebné, môžu sa so svojimi blízkymi spojiť, nech by boli kdekoľvek.

Viac o knihe a autorke www.vestica.inovativ.sk

Biele Svetlo – Zdenka Janková