Opravár

-Všimni si toho opravára, – povedala Wicca, keď cez veľký výklad cukrárne pozorovali opravárenskú dielňu. Stál pred naštartovaným motorom a nehybne ho sledoval.
– Nedotýka sa ničoho, iba sleduje. Svojmu povolaniu sa venuje roky a vie, že auto s ním hovorí zvláštnym jazykom. Teraz nepoužíva rozum – ale najmä svoje vnímanie.
Opravár sa zrazu sklonil nad časť motora a začal pracovať.

-Našiel chybu, – pokračovala Wicca. – Nestratil pri tom čas, pretože medzi ním a autom funguje dokonalá komunikácia. Takí sú všetci opravári, ktorých poznám.
„A aj tí, ktorých poznám ja!“ pomyslela si Brida. Nazdávala sa však, že sa tak správajú preto, lebo nevedia, kde začať. Nikdy jej nestálo za námahu všímať si, že vždy začínajú na správnom mieste.

(Brida – Paulo Coelho)