Dvaja hasiči

Dvaja hasiči idú do lesa, aby uhasili malý požiar. Keď skončili a išli k potoku, jeden z nich mal tvár celú od sadzí, kým ten druhý úplne čistú. pýtam sa: „Kto z nich si umyje tvár?“

„To je hlúpa otázka, predsa ten, čo je špinavý od sadzí.“
„Omyl, ten so špinavou tvárou sa pozrie na druhého hasiča a bude si myslieť, že vyzerá ako on. A naopak, ten s čistou tvárou uvidí, že jeho druh je celý špinavý a povie si: asi som tiež taký špinavý, musím sa ísť umyť.“

„Čo tým chceš povedať?“
„Tým chcem povedať, že za tu dobu, čo som bol v nemocnici, sa mi rozjasnilo, že som v ženách, ktoré som miloval, hľadal vždy sám seba. Pozeral som sa na ich čisté, pekné tváre a videl som v nich seba. Ony sa zas pozerali na mňa, videli moju tvár od sadzí a napriek svojej inteligencii a sebaistote sa nakoniec tiež videli vo mne a považovali sa za horšie, než boli. Prosím ťa, nedopusť, aby sa to stalo aj tebe.