Interview

Mám určité jasnovidecké schopnosti?
ÁNO

Môžem vedieť všetko?
NIE

Dokážem vidieť bytosti z iného sveta?
ÁNO

Som preto iná ako ostatní ľudia?
NIE

Môže sa to stať hocikomu, že sa mu ukáže zosnulý?
ÁNO

Musí sa to stať každému?
NIE

Pomáhajú mi niekedy bytosti z iného sveta?
ÁNO

Môžem preto riešiť veci inak ako ostatní?
NIE

Môžu bytosti z iného sveta ovplyvňovať moje rozhodnutia?
ÁNO

Musím sa rozhodnúť tak, ako chcú oni?
NIE

(Biele Svetlo – Zdenka Janková)