Víra

Víra je „věčným elixírem“, který myšlenkám vdechuje život, sílu a činorodost.

Víra je odrazovým můstkem pro nashromáždění veškerého bohatství!

Víra je základem všech „zázraků“ a všech záhad, které nelze analyzovat vědeckými metodami.

Víra je jedinou známou protilátkou proti neúspěchu!

Víra je oním základním prvkem, který ve spojení s modlitbou umožňuje člověku přímý kontakt s Nekonečnou inteligencí.

Víra je prvkem, který předvádí prosté myšlenkové emanace vysílané limitovanou lidskou myslí v ekvivalentní duchovní sílu.

Víra je jediným prvkem, jehož prostřednictvím může člověk spoutat a využít kosmickou sílu Nekonečné inteligence.