Život nam vše dá

Já s životem o groš se soudil,
a život víc nechtěl mi dát,
ať prosil jsem večer co večer,
když sčítal jsem hubený plat.

Vždyť život ti práci dáva
a vyplácí tobě tvůj díl.
Když jednou mu řekneš: chci tolik,
tím navždy sis mzdu ustavil.

Dřel jsem jak otrok bez odplaty,
pak v úžasu němém jsem stál.
Ať cokoliv bych od něj žádal,
by život mi ochotně dal.