Ťažké priateľstvo

Pes a kôň sa stali veľkými priateľmi. Tak na seba mysleli, že sa všemožne snažili jeden druhému preukázať svoj cit.
Pes mu nosil najlepšie kosti, ktoré našiel, a kôň psovi nechával svoje prídely sena.
Mali sa tak radi, že umreli hladom.