Recept na krásu

V jednej orientálnej zemi kedysi žili dve krásne sestry.
Prvá z nich sa vydala za sultána a druhá za kupca. Ale ako šiel čas kráľova žena bola čím ďalej vychradnutejšia, unavenejšia a smutnejšia.
Jej sestra žila so svojím mužom kupcom vedľa sultánovho paláca deň zo dňa krásnela.

Sultán si zavolal kupca do paláca.
„Ako to robíš?“ opýtal sa ho
“ To je jednoduché – kŕmim svoju ženu jazykom.“
Sultán teda prikázal pripraviť pre svoju ženu niekoľko kíl jazykov rôznych zvierat.
Ale nič sa nedialo. Žena bola stále vyschnutejšia a zarmútenejšia.
Sultán sa rozhneval a rozhodol sa, že obe sestry vymení.
Svoju ženu poslal kupcovi a za manželku si zobral jej sestru.
Kupcova žena však ako kráľovná v paláci rýchlo odkvitla. Zatiaľ čo jej sestra v kupcovom dome onedlho znovu získala bývalú krásu a iskrivosť.

Aké v tom bolo tajomstvo? Kupec sa so svojou ženou každý večer rozprával, rozprávali si príbehy a spoločne si spievali.

(Ďalšie príbehy pre potešenie duše – Bruno Ferrero)