Kúzelný prsteň

Jeden kráľ si zavolal všetkých kúzelníkov kráľovstva a oznámil im:“Chcel by som byť svojím poddaným vždy príkladom. Chcel by som, aby mnou nič neotriaslo, aby som bol vždy silný a kľudný a aby ma nič nevyviedlo z miery. Niekedy sa mi stáva, že bývam smutný alebo je mi úzko, pretože sa mi prihodí nejaká nešťastná alebo nepríjemná vec. Inokedy ma zas rozruší nečakaná radosť, alebo veľký úspech. To sa mi nepáči. Urobte mi amulet, ktorý ma pred týmito duševnými stavmi a náladami ochráni.“

Kúzelníci jeden po druhom odmietali túto úlohu splniť.
Kráľ sa už chystal hnevlivo vybuchnúť, keď z rady vystúpil jeden starý mudrc:“ Veličenstvo, zajtra vám prinesiem prsteň.
Zakaždým, keď sa na neho pozriete, keď budete smutný, rozveselíte sa, a keď budete rozrušený, upokojíte sa. Stačí, aby ste si prečítali kúzelný nápis, ktorý na ňom bude vyrytý.“

Druhý deň sa mudrc vrátil pred kráľa a za hrobového ticha, pretože všetci boli na onu kúzelnú formulku zvedaví, predložil kráľovi svoj prsteň.
Kráľ si ho prezrel a prečítal slova vyryté do strieborného krúžku: „Aj to prejde“

(Ďalšie príbehy pre potešenie duše – Bruno Ferrero)