Zvyk

Je dôležité aby si pochopil, že tá žena už si na kliatbu zvykla. Zmierila sa s ňou ako s niečím normálnym a ubohosť sveta jej prišla celkom prijateľná. Naučila sa uspokojiť s malom, napriek tomu, že život je štedrý a vždy nám chce dať čo najviac.

Keď si od tej nebohej starenky zahnal démonov, rozvrátil si zároveň celý jej svet. Nedávno sme hovorili o krutostiach ktoré sú ľudia schopní páchať sami na sebe. Keď sa im snažíme ukázať dobro a presvedčiť ich, že život je šľachetný, často krát tu predstavu odmietajú, ako keby bola od diabla. Ľudia nechcú žiadať od života veľa, pretože sa boja prehry. Kto však túži zvádzať dobrý boj, musí pozerať na svet ako na nesmierny poklad, ktorý tu čaká, aby bol objavený a dobitý.