Vyznanie viery pre tých, ktorí trpia

Žiadal som od Boha silu, aby som sa mohol presadiť.
Urobil ma slabým, aby som sa naučil pokore…

Žiadal som od Boha zdravie, aby som mohol urobiť veľké veci.
Ochorel som, aby som mohol urobiť niečo hodnotnejšie…

Žiadal som bohatstvo, aby som mohol byť šťastný.
Dostal som biedu, aby som sa stal múdrym…

Žiadal som moc, aby ma ľudia velebili.
Dostal som bezmocnosť, aby som cítil potrebu Boha…

Žiadal som všetko, aby som mohol mať radosť zo života.
Dostal som život, aby som sa mohol zo všetkého radovať…

Nedostal som nič z toho, o čo som žiadal-
ale dostal som všetko, v čo som dúfal.

Takmer proti mojej vôli boli moje modlitby vypočuté.

Som najbohatší z obdarovaných.

(Roy Campanella)