Deti sa učia tomu, s čím žijú

Ak deti vidia kritiku,
učia sa odsudzovať.

Ak deti žijú s nepriateľstvom,
učia sa bojovať.

Ak deti žijú so strachom,
učia sa stále niečoho obávať.

Ak deti žijú s výsmechom,
učia sa byť plaché.

Ak deti vidia žiarlivosť,
učia sa, čo je to závisť.

Ak deti žijú s pocitom hanby,
učia sa cítiť vinu.

Ak deti žijú s toleranciou,
učia sa byť trpezlivé.

Ak deti niekto povzbudzuje,
učia sa byť presvedčené.

Ak deti niekto chváli,
učia sa vážiť si.

Ak deti pociťujú uznanie,
učia sa mať rady samy seba.

Ak sú deti akceptované,
učia sa nájsť vo svete lásku.

Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva,
učia sa byť štedré.

Ak deti žijú s úprimnosťou a čestnosťou,
učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

Ak deti žijú v bezpečí,
učia sa dôverovať sebe a ľuďom okolo seba.

Ak deti žijú s priateľstvom,
učia sa, že svet je krásne miesto
kde sa oplatí žiť.

Ak deti žijú v atmosfére pokoja,
učia sa mať pokojnú myseľ.

S čím žijú vaše deti?

(Dorothy L.Nolte)