Mysli na všetkých, ktorí ťa majú radi…

Raz jedna mladá žena dostala kyticu nádherných ruží s lístkom, na ktorom bolo napísané: „Od osoby, ktorá ti chce dobre, ktorá ťa má rada.“ Bez podpisu.
Bola slobodná. V myšlienkach prebehla mužmi s ktorými sa stretla vo svojom živote: staré vyhasnuté plamene, nové známosti. Bola to azda mama, otec? Nejaký kolega zo zamestnania?
Mysľou jej rýchlo preletel celý ten zoznam.
Nakoniec zatelefonovala priateľke, aby jej pomohla rozriešiť tajomstvo.
Priateľkina veta ju priviedla na myšlienku.

„Povedz, neposlala si mi tie kvety ty?“
„Áno, ja.“
„Prečo?“
„Lebo posledný krát, keď sme sa zhovárali, si nemala dobrú náladu. Chcela som, aby si jeden deň myslela na všetkých ľudí, ktorí ťa majú radi.“

Niekedy stačí jeden slnečný lúč – Bruno Ferrero

2 Comments

  1. Janka
    Posted 17. septembra 2011 at 20:02 | Permalink

    Odteraz si budem vedieť udržať dobrú náladu. Mavomka si zlatá.

  2. Mavoma
    Posted 9. októbra 2011 at 7:30 | Permalink

    Teší ma, že sú články aspoň trošku užitočné 🙂

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*