Žiadajte s humorom

Hlavný nakupujúci jednej prosperujúcej firmy bol obzvlášť neprístupný pre obchodných zástupcov. Nikto mu nemohol telefonovať. Telefonoval on. Niekoľko krát sa stalo, že obchodní zástupcovia, ktorí sa dostali do jeho
kancelárie, boli vyhodení.

Jedna obchodná zástupkyňa nakoniec prenikla jeho obranou. Poslala mu poštového holuba, ktorému priviazala na nohu svoju vizitku. Na vizitku napísala: “ Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch, vyhoďte nášho zástupcu z okna.
(The Best of Bits and Pieces)

Ako inštruktorka školy pre modelky a hercov som zdôrazňovala, ako je dôležité stotožniť sa s úlohou, ktorú
chcete dostať.Keď šiel jeden z našich televizných hercov žiadať o rolu stavebného robotníka v jednej reklame, vzal si na seba pracovné šaty a bezpečnostnú helmu. V recepcii povedal: „Som Hank Underwood. Čo tu potrebujete urobiť?“
Recepčná mu odpovedala: “ Obávam sa, že ste na zlej adrese.
Stavba je o dom ďalej.“
Hank odpovedal:“ Ale nie, som tu na správnej adrese, prišiel som požiadať o úlohu stavebného robotníka.“ Samozrejme, že
úlohu dostal.

Aladinov faktor – Jack Canfield, Mark Victor Hansen

2 Comments

  1. Ivan Janouš
    Posted 8. marca 2010 at 21:48 | Permalink

    Diamond

  2. mavoma
    Posted 9. marca 2010 at 21:47 | Permalink

    🙂

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*